Idrott i världen

Idrottandet i världen är stort. Det finns hundratals miljoner, till och med miljarder, som på något sätt utövar en idrott.
Utövar alla idrott?
Det går

Read More

Idrott i Sverige

I hela världen har idrottandet gått ner ganska så kraftigt de senaste decennierna. Men hur ser det ut rent konkret i Sverige?
”Behöver röra sig mer”
R

Read More