Få tid till din idrott

Att idrotta och utöva olika fysiska aktiviteter är bra för kroppen i stort. Ibland tryter dock tiden även om det är många som vill träna. En del har bättre förutsättningar än vad andra har men i de allra flesta fall går det att hitta någon stund under dygnet som går att använda till att idrotta. Om du gillar idrottsgrenen löpning är det något som du kan göra till och från kontoret eller träna direkt efter jobbet. Om du har möjlighet att välja kontor kan du hitta ett kontorshotell som ligger antingen i närheten av din bostad eller nära ett gym om du gillar den formen av idrott. Att kunna välja kontorshotell är väldigt praktiskt och bra. Det finns många olika möjligheter när det kommer till kontorshotell.

Optimera tiden

När det kommer till att ha tid till att idrotta handlar det i stort om att ta dig tid och inte om att ha tid. Dygnet har ett visst antal timmar och det är du som bestämmer hur du ska disponera tiden. Du behöver helt enkelt försöka att prioritera bort olika tidsbovar som finns under dagen. Schemalägg exempelvis tiden för serier och sociala medier. Då kommer du att ha bättre kontroll på tiden.

Var tidseffektiv

Varje pass som du tränar behöver inte vara långt. Du kommer långt med att träna 30 minuter. Du kan få till ett mycket tidseffektivt och bra träningspass. Om du vill hålla på med en idrott som har fasta träningstider behöver du anpassa vardagen efter den tiden så att du hinner med allt runtomkring, försök göra allt så smidigt och optimalt som möjligt. Om du gillar löpning behöver du inte ta dig någonstans för att utföra ett träningspass och du kan starta ifrån hemmet, vilket är väldigt tidseffektivt. Det kan vara bra att träna direkt på morgonen om du har möjlighet, då blir det av.

Ta hjälp

När det kommer till att ha tid till att idrotta handlar det om att planera smart. Du bör planera in det i din kalender men också planera annat som att packa väskan, planera mat och lägga fram kläder. Det är även en bra idé att ta hjälp med olika vardagssaker. Exempelvis kan du anlita städhjälp eller att någon hämtar från förskolan.

Mer rörelse i vardagen

För att kunna ta dig tid att idrotta kan det även vara en bra idé att laga mat i förväg om du vet att det kommer att bli tight om tid eller abonnera på en matkasse så att du vet precis vad du ska laga. Om du inte har någon specifik idrott som du vill utöva kan du försöka få in mer vardagsmotion under dagen för att bli mer aktiv. Att genomföra regelbunden rörelse är väldigt gynnsamt för kroppen.