Idrott i Sverige

I hela världen har idrottandet gått ner ganska så kraftigt de senaste decennierna. Men hur ser det ut rent konkret i Sverige?

”Behöver röra sig mer”

Rent generellt i Sverige går det enkelt att påstå att idrottandet behöver öka. Även om det finns vissa siffror som tyder på att det ser helt okej ut, finns det många studier som visar på att det allmänna idrottandet i landet har minskat avsevärt. Mycket nog för att anse att det är ett problem som kommer att fortsätta att påverka den allmänna folkhälsan.

Men hur ser då idrottandet ur rent generellt i Sverige? Gymandet är något som har ökat mycket i Sverige, till och med en av de fysiska träningsformer som har ökat mest. En enkel förklaring till det är att det är smidigt och relativt billigt. Man behöver bara betala för ett gymkort, och sedan går det att träna när man än vill, utan att behöva tänka på någon annan. Men annars är även det klassiska sportandet i form av idrottsföreningar något som lever kvar i allra högsta grad. I Sverige är det framför allt fotboll, ishockey och innebandy som är de största idrotterna.