Hur kommer idrotten att se ut?

Kommer idrotten att förändras? Med största sannolikhet, ja. Men frågan är i så fall: på vilket sätt kommer den att förändras?

All idrott kommer att förändras

Det går inte att säga på exakt vilket sätt. Men om det är något man kan lita på så är det att all idrott, på något sätt eller annat, kommer att förändras. Det är inte konstigt, och svaret finner man genom att se hur idrotterna såg ut för över 100 år sedan – eller ännu längre. Det må ha varit sporter som kontrollerades av förbund som FIFA, men trots det var stora skillnader i hur man utövade sporterna.

Alla sporter och idrotter hade olika regler, och utövades annorlunda. En av världens äldsta sporter, löpningen, hade inte ens ett sätt för att mäta hur snabbt man kom i mål, utan bara att man faktiskt passerade mållinjen. Fotbollsspelare behövde inte heller oroa sig för att springa offside, då det inte heller fanns till att börja med. Exakt hur andra idrotter kommer att utvecklas och förändras är förstås svårt att säga med säkerhet. Men om det är något man vet så är det att det åtminstone kommer ske förändringar.

Framtids idrottsgrenar i världen

Framtiden kommer att komma vare sig man vill eller inte. Då kan det vara bra att fundera på vilka idrottsgrenar och sporter som kommer att finnas.

Vilken nya sporter kommer att skapas?

Det svåraste är troligtvis att gissa sig fram till vilka nya typer av idrotter som kommer att introduceras. Om det är något man kan lita på så är det att utveckling av de redan befintliga idrotterna kommer att göras. Det här är något som kommer att te sig tydligt, inte minst med tanke på att idrotterna sedan de grundades redan har utvecklats enormt.

Därför lär de fortsätta att göra det. Men om man ska gissa sig till vilka nya idrotter som kommer att skapas kan det vara betydligt svårare. Men det som många anser sig vara överens om är att internetidrotter kommer att ta mer och mer plats. Det finns redan typer av e-sporter överallt i samhället, både på proffsnivå och för amatörer. Utvecklandet av just det här tros därför vara fullt rimligt, och det av många anledningar. Inte minst för att anpassa de förväntade livsstilarna som kommer att finnas i framtiden, och mycket annat.

Idrott i världen

Idrottandet i världen är stort. Det finns hundratals miljoner, till och med miljarder, som på något sätt utövar en idrott.

Utövar alla idrott?

Det går till och med att påstå att alla i världen på något sätt utövar en idrott, men det beror på hur man räknar. Väljer man att räkna generöst räcker det med att på något sätt röra sig dagligen. Vare sig det är att gå till jobbet eller skolan, eller att faktiskt utöva en sport. Med de kriterierna rör sig de allra flesta människorna på det sättet, vilket gör att många idrottar.

Men ska man vara mer noggrann går det istället att upptäcka det uppenbara faktum att allt fler människor rör sig alldeles för lite. Bland annat genom att fastslå att det är ett samhällsproblem med för mycket stillasittande. Kollar man på siffror från USA rör sig ungefär 20% av befolkningen till den nivå som skulle kallas för idrott.

Siffrorna kan också variera, men det är viktigt att förstå vad för idrottande i världen som räknas. Det måste till exempel inte vara att man utövar en sport i en officiell organisation. Det räcker med att man går till gymmet eller väljer att ta promenader ett antal gånger per vecka. Med andra ord innebär det att en person som går fyra promenader per vecka, i åtminstone 45 minuter, idrottare statistiskt lika mycket som en person som spelar fotboll flera gånger i veckan. Däremot finns det förstås andra väsentliga skillnader när det kommer sättet de rör sig på.

Idrott i Sverige

I hela världen har idrottandet gått ner ganska så kraftigt de senaste decennierna. Men hur ser det ut rent konkret i Sverige?

”Behöver röra sig mer”

Rent generellt i Sverige går det enkelt att påstå att idrottandet behöver öka. Även om det finns vissa siffror som tyder på att det ser helt okej ut, finns det många studier som visar på att det allmänna idrottandet i landet har minskat avsevärt. Mycket nog för att anse att det är ett problem som kommer att fortsätta att påverka den allmänna folkhälsan.

Men hur ser då idrottandet ur rent generellt i Sverige? Gymandet är något som har ökat mycket i Sverige, till och med en av de fysiska träningsformer som har ökat mest. En enkel förklaring till det är att det är smidigt och relativt billigt. Man behöver bara betala för ett gymkort, och sedan går det att träna när man än vill, utan att behöva tänka på någon annan. Men annars är även det klassiska sportandet i form av idrottsföreningar något som lever kvar i allra högsta grad. I Sverige är det framför allt fotboll, ishockey och innebandy som är de största idrotterna.