Idrott i Sverige

I hela världen har idrottandet gått ner ganska så kraftigt de senaste decennierna. Men hur ser det ut rent konkret i Sverige?
”Behöver röra sig mer”
R

Read More