Vad har idrotten för betydelse för världen?

De flesta vet om att idrott är en gammal företeelse. Men hur många vet egentligen vilken enorm betydelse som idrotten har haft för världen.

Idrotten i dåtidens samhällen

Idrott har funnits nästan så länge som människor har funnits, men först utan att ens veta om det. Enligt Pledge Sports har idrott funnits i runt flera tusen år, då de äldsta sporterna introducerades. Men innan det utövade man i praktiken de här formerna av sporter. Skillnaden var dock att de inte utövades på ett organiserat sett.

Löpning tillhör till exempel den idrott som anses vara den äldsta. Det var mycket enkelt att börja med löpning, då det egentligen bara krävdes att man hade en plats att starta på, samt ett mål. Mer än så behövdes inte riktigt. På den här tiden fanns det uppenbarligen inga möjligheter till att ta tid på de som sprang. Därför var upplägget bara en masstart där förste tävlaren in i mål vann.

Brottning var också en idrott som introducerades mycket tidigt, redan för 15.000 år sedan, menar vissa på. Det var i Frankrike som det här blev en idrott som utvecklades. Stora anledningar till att brottningen infördes var för att på ett relativt organiserat sätt kunna ta ut sina aggressioner, något som dessutom fungerande ytterst bra.

Förutom det var även de traditionella OS-grenarna tidiga idrotter. Längdhopp och kast (spjut, kula bland annat) introducerades för 2000-25000 år sedan, beroende på källan. Men faktum kvarstår även där att idrotten funnits länge, och haft en viktig betydelse för tidigare samhällen. Inte minst genom att kunna organisera människors idrottande.

Idrottens betydelse för den moderna samhällena

Även i dagens samhälle har idrotten en viktig roll av liknande syfte. Det är förstås kul för barn och ungdomar, samt även vuxna, att kunna spela fotboll på gatan, eller någon annan idrott. Men att spela organiserat är en helt annan femma.

Att därmed ha möjligheten att spela på det sättet är viktigt. Med hjälp av olika idrottsförbund – internationella, nationella, regionala och kommunala, så kan idrottare på alla olika nivåer hålla sig i form. Det här är ytterst viktigt för det moderna samhället, inte minst i väst. Där har övervikt och brist på fysiskt aktivitet blivit ett av de allra största problemen för samhällena.