Allt om idrottens historia

Idrott har en fantastiskt viktigt roll i världen, och en lång sådan. I tusentals år antas människor på något sätt ha utövat idrott, vilket varit en direkt nödvändighet.

Idrottens olika former

Det är viktigt att förstå att idrott kan ske på olika sätt. Till skillnad från sport är det inget krav på tävlingsmoment i idrotten. Därför beskrivs det här oftast om en form av rörelse. Egentligen på vilket sätt som helst, från fotboll till strandpromenader. Det viktigaste är att personen eller personerna i fråga rör sig, vad än syftet kan vara.

En sport kräver istället att människor (oftast, men det kan även vara djur) tävlar mot varandra. Det här gör att idrotten har en betydligt lägre historia än sporten. För människornas rörelse och träningar har funnits länge. Fotbollen finns det till exempel spår ifrån så långt som över 1500 år tillbaka. Men då skedde det inte på något särskilt organiserat sätt. Istället var det ett antal personer som sprang runt och sparkade på en boll, bokstavligen talat.

Men under 1800-talet förändrades mycket av den moderna samhället tog fram mer sofistikerade sätt att utöva idrotterna på. Dessutom inrättades såväl förbund som ligor, vilket ledde till att idrotterna snarare blev sporter, och utövades organiserat. Dock inte professionellt, vilket fick vänta ett antal årtionden innan bättre löner skulle komma, och över 100 år på de riktigt stora pengarna.

Människor har alltid rört på sig

Men det som är fascinerande med idrott i sig är att det just har funnits så länge och utövats på olika sätt. När folk tänker på modern idrott är det egentligen mycket lite av det som fortfarande finns kvar. Den äldsta formen av den nuvarande idrotten är friidrott, något som har funnits under en mycket lång tid.

Det var framför allt grekerna som var flitiga på att utveckla de olika friidrottsgrenarna, som därefter blev de olympiska spelen. Det säga att de första officiella OS gick av stapeln 1896, men långt innan det hade grekerna utvecklat idrotten för att nå dit den kom att vara, strax innan 1900-talet. Och grekerna höll även egna turneringar innan officiella OS.

Men i praktiken går det också att påstå att idrott var mer typiskt för det dagliga vardagslivet förr i tiden. Människor har generellt sett blivit mer stillasittande än det man var förut. Förr kunde en boende, piga eller dräng stå för ett enormt fysiskt arbete under en dag. Något som i modern tid snarare hade setts som ett träningspass än en arbetsdag. Det är några av de mängder av jämförelser som går att göra när det kommer till just det här ämnet, att jämföra idrott ur ett historiskt perspektiv. Oavsett vet man att det har haft en väldigt stor betydelse genom historien.

Vad har idrotten för betydelse för världen?

De flesta vet om att idrott är en gammal företeelse. Men hur många vet egentligen vilken enorm betydelse som idrotten har haft för världen.

Idrotten i dåtidens samhällen

Idrott har funnits nästan så länge som människor har funnits, men först utan att ens veta om det. Enligt Pledge Sports har idrott funnits i runt flera tusen år, då de äldsta sporterna introducerades. Men innan det utövade man i praktiken de här formerna av sporter. Skillnaden var dock att de inte utövades på ett organiserat sett.

Löpning tillhör till exempel den idrott som anses vara den äldsta. Det var mycket enkelt att börja med löpning, då det egentligen bara krävdes att man hade en plats att starta på, samt ett mål. Mer än så behövdes inte riktigt. På den här tiden fanns det uppenbarligen inga möjligheter till att ta tid på de som sprang. Därför var upplägget bara en masstart där förste tävlaren in i mål vann.

Brottning var också en idrott som introducerades mycket tidigt, redan för 15.000 år sedan, menar vissa på. Det var i Frankrike som det här blev en idrott som utvecklades. Stora anledningar till att brottningen infördes var för att på ett relativt organiserat sätt kunna ta ut sina aggressioner, något som dessutom fungerande ytterst bra.

Förutom det var även de traditionella OS-grenarna tidiga idrotter. Längdhopp och kast (spjut, kula bland annat) introducerades för 2000-25000 år sedan, beroende på källan. Men faktum kvarstår även där att idrotten funnits länge, och haft en viktig betydelse för tidigare samhällen. Inte minst genom att kunna organisera människors idrottande.

Idrottens betydelse för den moderna samhällena

Även i dagens samhälle har idrotten en viktig roll av liknande syfte. Det är förstås kul för barn och ungdomar, samt även vuxna, att kunna spela fotboll på gatan, eller någon annan idrott. Men att spela organiserat är en helt annan femma.

Att därmed ha möjligheten att spela på det sättet är viktigt. Med hjälp av olika idrottsförbund – internationella, nationella, regionala och kommunala, så kan idrottare på alla olika nivåer hålla sig i form. Det här är ytterst viktigt för det moderna samhället, inte minst i väst. Där har övervikt och brist på fysiskt aktivitet blivit ett av de allra största problemen för samhällena.