Allt om idrottens historia

Idrott har en fantastiskt viktigt roll i världen, och en lång sådan. I tusentals år antas människor på något sätt ha utövat idrott, vilket varit en di

Read More

Vad har idrotten för betydelse för världen?

De flesta vet om att idrott är en gammal företeelse. Men hur många vet egentligen vilken enorm betydelse som idrotten har haft för världen.
Idrotten i

Read More

Idrotten genom tiderna och nutid

Hur var idrotten förr i tiden, och hur är den nu? Det finns många saker som har förändrats, här är några exempel på det.
Vad är skillnaden på idrott d

Read More

Hur kommer idrotten att se ut?

Kommer idrotten att förändras? Med största sannolikhet, ja. Men frågan är i så fall: på vilket sätt kommer den att förändras?
All idrott kommer att fö

Read More

Framtids idrottsgrenar i världen

Framtiden kommer att komma vare sig man vill eller inte. Då kan det vara bra att fundera på vilka idrottsgrenar och sporter som kommer att finnas.
Vil

Read More

Idrott i världen

Idrottandet i världen är stort. Det finns hundratals miljoner, till och med miljarder, som på något sätt utövar en idrott.
Utövar alla idrott?
Det går

Read More

Idrott i Sverige

I hela världen har idrottandet gått ner ganska så kraftigt de senaste decennierna. Men hur ser det ut rent konkret i Sverige?
”Behöver röra sig mer”
R

Read More